วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แปลสรุปบทความเกี่ยวกับฟอนต์ที่หามา

แปลสรุปบทความ

เรื่องที่ 1 : Ivory

ผู้ออกแบบ : Georg Herold-Wildfellner,Marcus Sterz

จาก : http://www.myfonts.com/fonts/facetype/ivory/

ออกแบบเมื่อ : 2009

ผู้เผยแพร่ : FaceType

ยแพร่ให้ใช้เมื่อ : 30 กรกฏาคม 2009

ได้รับรางวัลท๊อป10ฟอนต์ของปี2009 (ในวันที่ 1 มกราคม 2010)

ได้รับรางวัลฟอนต์ดาวเด่น(ในเดือนกันยายน 2009)

แปลสรุปโดย นางสาวเนธิญา ประทุมนันท์

รหัสนักศึกษา 5511302852 กลุ่มเรียน 102

Email : nethiya5511302852@gmail.com

Publish Blog : http://artd2304-nethiya.blogspot.com/

รายงานวิชา ARTD2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์About this font family

Ivory is inspired by a beautiful typeface used in an illustrated compendium about pomology from 1882.

We separated the elegant “Swashes” from the letters – use it together with “NoSwashes” to get two-colored initials.

Please note that the kerning of NoSwashes works only together with Swashes.

To achieve the two tone effect shown in the samples, you need to use an application that supports layers. For example, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe PhotoShop, CorelDRAW, and Quark.

Some of the preview images where made by Arina Karen Renata Palilingan.


แปลโดยตรงจาก (google)

เกี่ยวกับเรื่องนี้ครอบครัวของตัวอักษร

งาช้างเป็นแรงบันดาลใจจากความสวยงามแบบอักษรที่ใช้ในบทสรุปที่แสดงเกี่ยวกับไม้ผลจาก 1882

เราแยก "Swashes" สง่างามจากตัวอักษร - ใช้ร่วมกับ "NoSwashes" ที่จะได้รับชื่อย่อสองสีโปรดทราบว่าการจัดช่องไฟของ NoSwashes ทำงานเฉพาะร่วมกับ Swashes เพื่อให้บรรลุผลสองโทนที่แสดงในตัวอย่างที่คุณจะต้องใช้โปรแกรมที่สนับสนุนชั้น ตัวอย่างเช่น Adobe Illustrator, Adobe InDesign,Adobe Photoshop, CorelDRAW และ Quark บางส่วนของภาพตัวอย่างที่ทำโดย Arina กะเหรี่ยง Renata Palilingan


การเรียบเรียงเนื้อหาใหม่

เกี่ยวกับฟอนต์นี้

Ivory ได้แรงบันดาลใจมาจากแบบตัวพิมอักษรที่สวยงาม ที่พัฒนามาจากรากไม้ ใน1882

เราแยกตัวอักษร “Swashes” ออกเพื่อความหรูหราจาก – และนำมาใช้ร่วมกับ “NoSwashes” เพื่อให้ได้ตัวอักษรแบบ2สี และการจัดช่องไฟของ NoSwashes จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อใช้กับ Swashes เท่านั้น

เพื่อให้ตัวอย่างของเอฟเฟกต์2โทนแสดงตัวอย่าง คุณต้องใช้แอพฯที่ซัพพอร์ต เช่น Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe PhotoShop, CorelDRAW และ Quark.

รูปตัวอย่างบางรูปสร้างโดย Arina Karen Renata Palilingan.

ปิดคอร์สวิชา ช่วยกันตอบด้วยว่า เรียนแล้วได้อะไรบ้าง จงอธิบายโพสต์ตอบต่อท้ายโพสต์นี้

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้มีจรรยาบรรณในการเขียนฟอนต์และออกแบบฟอนต์เป็นของตนเอง
2.ด้านความรู้ มีความในด้านการเขียนฟอนต์ และ การนำไปใช้จริงในคอมพิวเตอร์
3.ด้านปัญญา เพิ่มสติปัญญาในการออกแบบฟอนต์ที่เป็นของเรา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีการช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน และนำฟอนต์ผู้อื่นมาเป็นแบบอย่างและรู้จักขอบคุณและอ้างอิง
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวโปรแกรมที่แปลกใหม่เช่น Fontlab และการนำมาใช้จริง
6.ด้านทักษะวิชาชีพ สามารถนำมาปรับปรุงใช้ได้จริงในทุกๆวิชา และนำมาออกแบบเพิ่มได้
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน ชื่อ นางสาวเนธิญา ประทุมนันท์ 5511302852 กลุ่ม 102 เช้า

1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL : http://artd2304-nethiya.blogspot.com/

2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://artd2304-deefont.blogspot.com/ เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์คือ.......

3.ได้สร้างฟ้อนต์เองชื่อ CRU LanChand 56 Nethiya Pratumnum1.ttf โดยนำไฟล์ฟ้อนต์ภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ฟ้อนต์ตระกูล ซีอาร์ยู (CRU-Font Family) โดยส่งเผยแพร่แล้วที่บอร์ดตนเองที่ nethiya5511302852@gmail.com. โดยสามารถเข้าถึงได้ตามที่อยู่ URL Link โดยตรงคือ.......... และใช้คำสืบค้น Tag คือคำว่า http://artd2304-nethiya.blogspot.com/

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9 วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9 วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 
      อาจารย์แจ้งข่าวสารการส่งฟอนต์เข้าประกวดโดยการไปที่ Facebook และพิมพ์ว่า T Face จะมีข่าวสารบอกอย่างละเอียด และให้ นศ. ไป Follow http://www.pinterest.com/Prachid/ และไปศึกษางานดีไซน์ต่างๆที่เกี่ยวกับฟอนต์เพราะทุกคนจะต้องทำส่งและงานทุกๆชิ้นก็ต้องเป็นฟอนต์ของเรา
     อาจารย์เดินตรวจงาน FontLab ของแต่ละบุคคล และให้ นศ. เปิด โปรแกรม FontLab เพราะอาจารย์จะสอนการ Test Font มีวิธีดังนี้ Tools ---> Quick Test As ส่วนการเช็คฟอนต์ คือ Window ---> Panels ---> Preview และให้ นศ. ไปศึกษา Cnicode มาแล้วต้องจำให้ได้ว่าภาษาไทยตัวไหนอยู่ตรงไหนเริ่มจากเลขอะไร
     * ถ้าเป็น OE จะเป็น Code มาตรฐาน ส่วน F  เมื่อไรนอกตารางมาตรฐาน
กำหนดการต่างๆ
-  4 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตรวจงานอีกครั้ง
-  บ่ายวันพุธที่ 5 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2557 เอางานมาให้ดู
-  วันงาน Gift On The Moon 11 , 12 , 13 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2557
-  กำหนดสอยปลายภาค 18 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2557

แหล่งอ้างอิง
https://www.facebook.com/groups/tface/?fref=ts
http://www.pinterest.com/Prachid/
     
ขอขอบคุณ อาจารย์ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ผู้สอน
ที่มาของภาพ : http://www.pinterest.com/Prachid/

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8 วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8 วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

      - นศ.ที่ถึงคิวที่จะออกไปอ่านแปลสรุปข่าวให้ออกไปอ่านและอาจารย์ก็ให้แต่ละกลุ่มออกไปนำเสนองานกลุ่มที่อาจารย์มอบหมายให้ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเรียงตั้งแต่กลุ่ม1 ไป 
      - กลุ่มของดิฉันชื่อกลุ่ม DeeFont เลือกที่จะทำ  สมุดทำมือ Hand Made พอออกไปนำเสนอ เสร็จอาจารย์ให้คำแนะนำมาว่าให้เราเจาะลึกให้มากกว่านี้ บอกทุกขั้นตอนโดยละเอียดและบอกเหตุผลทุกๆอย่างทุกๆคนต้องช่วยกันทำช่วยๆกันนำเสนอ และไปเรียนรู้ขั้นตอนมาจากเว็ปอาจารย์ ถ่ายรูปทุกๆอย่างที่เราจะทำ คำนึงถึงผู้ซื้อด้วย

งานที่ได้รับมอบหมาย
- ให้ นศ. ไปทำงานกลุ่มต่อโดยปรับปรุ่งตามที่อาจารย์แนะนำมา อาทิตย์หน้าให้ออกมานำเสอนใหม่
- ในงานกลุ่มของเรา ก็ต้องมีชิ้นที่เราทำและออกแบบเองด้วยให้ออกไปนำเสอนอาจารย์ว่าเราทำอันไหน
  

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

นำตัวอักษรในโปรแกรม Illustrator มาต่อยอดในโปรแกรม Font Lab

นำตัวอักษรในโปรแกรม Illustrator มาต่อยอดในโปรแกรม Font Lab
งานที่ได้รับมอบหมาย
   - นำตัวอักษรที่เราดราฟใน Illustrator มาต่อยอดในโปรแกรม Font Lab
ส่งไฟล์ (vfb.)

ส่งไฟล์ (ttf.)

ขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอน
- อาจารย์ ประชิด ทิณบุตร


วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7 วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557
    
       อาจารย์ให้ส่งงานที่ให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและให้ นศ. ออกไปสรุปข่าวหน้าชั้นเรียนและอาจารย์บอกถึงตัวอย่างการขออนุญาติใช้ ฟอนต์ ให้ศึกษาด้วยตัวเองเพราะ นศ. ต้องไปเขียนเอาเองและอารย์ยังสอนเรื่องลิขสิทธิฟอนต์การนำไปใช้ต่างๆเพื่อนำเข้าสู้อาชีพ หลังจากนั้นก็มีการสอบกลางภาคด้วยการสอบออนไลน์ใน E-Learning และให้บอกคะแนนอาจารย์ เสร็จแล้วก็ให้เปิด FontLab เพื่อตรวจงานและอาจานสอนเรื่องการส่งออกฟอนต์ และการจัดโครงสร้างฟอนต์ แล้วให้ นศ. ทำตามไปด้วย 

     การบ้านที่ได้รับมอบหมาย
- งานกลุ่มที่จะต้องคิดว่าเราทำอะไร ในงาน Gift on the moon 
- ให้ นศ. กลับไปแก้งานโครงสร้างฟอนต์ และส่งไม่เกินวันศุกร์ที่ 10  มกราคม พ.ศ.2557 และทำงานสรุปอย่างต่ำ 16 หน้า 


วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

      ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2557 มีการสอบกลางภาคทั้งสอบออนไลน์และสอบปฏิบัติให้ นศ. ทุกคนไปเตรีมตัวมา และอาทิตย์หน้ามีการสอบกลางภาคจึงไม่มีการเรียนการสอน และให้ไปใส่รูปใน E-Learning ให้เรียบร้อย 
       อาทิตย์นี้อาจารย์ให้เปิดฟอนต์ที่เราดราฟมาแล้วสอนการ Brushes ทำเส้นหนา แต่ละตัวอักษรต้องหน้าเท่ากันจะต้องทำงานด้วยความฉลาดและรอบคอบ หลังจากการดราฟ Font เสร็จ ต้องกด Object → Path → Outline Stroke เส้นที่ใช้จริงมีขนาด 0.001 pt ใช้เส้นบางที่สุดและจะมีน้ำหนักเดียวกัน และรู้จักการใช้คำสั่งต่างๆ
       และสาธิตการใช้โปรแกรม  FontLab สอนการใช้งานต่างๆ  FontLab จะมีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาลาตินเท่านั้น
ตัวอย่างโปรแกรม  FontLab

อาจารย์ให้เข้าไปโหลด Font lanchan ที่ http://www.chandrakasem.info/ และคอมเม้นขออนุญาตด้วย

งานที่ได้รับมอบหมาย
-ให้เอาอักษรที่เราดราฟมาใน Illustrator มาใส่ใน Fontlab โดยการเปิด Illustrator ควบคู่ด้วย Copy งานที่ดราฟใน Illustrator มาวางอักษร Fontlab ความสูงประมาณ 1000 หน่วย UPM ตัวอักษรต้องวางจุดศูนย์กลางด้านขวาเท่านั้น

ขอขอบคุณอาจารย์ประชิด ทิณบุตร
ที่มาของภาพ : http://www.chandrakasem.info/?page_id=60